Müdür Yardımcısı         (Çiftlik Müdürü)

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ÇAYAN

Tel: 0 386 280 48 22

Müdür Yardımcısı 

Dr. Öğr. Üyesi Hayriye Didem SAĞLAM ALTINKÖY

Tel: 0 386 280 48 59

Kişisel Bilgileri Kişisel Bilgileri