1-Vermikültür Ar-Ge ve Üretim Tesisi  

Proje Kodu: 2018-5-AHİTUAM 

Proje Kategorisi: Üretim Projesi  

Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi F. Şüheda H. TÜRKAY

Proje Bütçesi: 26.020,00 TL    

Proje Uygulama Tarihleri: Sözleşme tarihinden (05.11.2018) itibaren 25 Ay

2-2019-2020 Yılı Buğday Üretimi ve Demonstrasyon Projesi

Proje Kodu: 2019-01 

Proje Kategorisi: Üretim ve Demonstrasyon Projesi 

Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Ramazan AYRANCI,

Proje Bütçesi: 35.646,00 TL 

Proje Uygulama Tarihleri: 20.11.2019 tarihinden itibaren 12 ay

3- Tohumluk Misel, Kompost ve Mantar Üretimi

Proje Kodu: 2019-02 

Proje Kategorisi: Üretim Projesi 

Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Funda ATİLA

Proje Bütçesi: 5.160,00 TL 

Proje Uygulama Tarihleri: 06.12.2019’da itibaren 12 ay