Dış Kaynaklı Araştırma Projeleri

1. ATAK-S Yumurtacı Ebeveynlerin Verim Performanslarının Üretim Kümeslerinde Karşılaştırılması

    Destekleyen Kurum: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

    Dış Kaynak Proje Bütçesi: 400.000 TL

    TAUM Bütçesi: 52.375 TL

    Yürütüleceği zaman dilimi: 2015 - 2018

    Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Gökhan FİLİK

 

 

 


Copyright © BAUM 2015