İç Kontrol

İç _Kontrol_Uyum_Plani.xls

FR-433 AHİTUAM Hassas Görevler Tespit Formu

FR-447 AHİTUAM Personel Görev Yetkileri Formu

FR-477 Birim Risk Yönetim Eylem Planı Formu