Organizasyon ve Görev Tanımları

https://bybs.ahievran.edu.tr/kaliteyonetimsistemi/listKaliteDokumantasyon

 

ORGANİZASYON ŞEMASI

Organizasyon Şeması

 

GÖREV TANIMLARI

Müdür

Yönetim Kurulu

Müdür Yardımcısı

Çiftlik Müdürü

Şef

Memur

Ambar Memuru


Copyright © BAUM 2015