Planlar

Ahi Evran Üniversitesi 2017-2021 Stratejik Plan

FR-344 AHİTUAM 2018 Faaliyet Planı

FR-344 AHİTUAM 2019 Yılı Faaliyet Planı

FR-477 2019 Birim Risk Yönetim Eylem Planı Formu