Süreçler ve İş Akışları

https://bybs.ahievran.edu.tr/kaliteyonetimsistemi/listKaliteDokumantasyon

4.0.  Araştırma Geliştirme ve Uygulamayı Yönetmek

4.1. Planlamanın ve Uygulamanın Yönetimi

4.2. Prformans İzleme ve İyileştirilmenin Yönetimi

 

İş Akış Şemaları

İA-353 Mal ve Hizmet Alımı İş Akışı

İA-354- Araştırma, Eğitim, Demonstrasyon Projeleri Uygulama İş Akışı (Genel Bütçe Kaynağından)

İA-355 Proje Ara Raporu Değerlendirme İş Akışı

İA-356- Ürün Satış İşlemleri İş Akışı

İA-357 Alet Ekipman Destek Hizmeti Sağlama İş Akışı

İA-358 Traktör İş Nakliye İsteklerinin Karşılanması İş Akışı

İA-359 İş Gücü/Teknik Eleman İsteklerinin Karşılanması İş Akışı

İA-360 Üretim, Üretim ve Demonstrasyon, Üretim ve Eğitim, Üretim ve Ar-Ge Amaçlı Proje Uygulama İş Akışı (Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Kaynaklarından)

İA-361 İş Makinesi İsteklerinin Karşılanması İş Akışı

İA-470 Proje Sonuç Raporu Değerlendirme İş Akışı

 


Copyright © BAUM 2015